ZAPYTANIE OFERTOWE - szukamy wykonawcy fotowoltaiki i pompy ciepła dla Hotelu Mistral Sport

19.05.2022 - 30.05.2022

Zapytanie ofertowe nr ZO.1.5.2022 - sprawdź pełną treść ogłoszenia i pobierz załączniki - kliknij tu.

W imieniu Spółki Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino Sp. z o.o. Sportowa 5; 84-250   Gniewino, NIP: 588-231-21-57, Regon: 220764170, KRS: 0000345609, informujemy wszystkich solidnych wykonawców o postępowaniu w formie zapytania ofertowego oraz zapraszamy do składania ofert na:

Wykonanie projektu koncepcyjnego, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej 50kW oraz pompy ciepła dla Hotelu Mistral ul. Sportowa 5, 84-250 Gniewino

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych przez Zamawiającego środków.

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
  2. Oferent przed złożeniem oferty jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.

 

Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje:

  • wykonanie projektu koncepcyjnego dla instalacji fotowoltaicznej 50kW oraz pompy ciepła
  • dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej 50kW – zgodnie ze specyfikacją techniczną
  • dostawa i montaż pompy ciepła – zgodnie z specyfikacja techniczną

Składanie ofert:

Termin składania ofert: do dnia 30.05.2022
Miejsce i sposób składania ofert:

  • Oferty należy składać do dnia 30.05.2022 r., do godz. 12.00 (liczy się data wpływu) w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Centrum Sportowo-Konferencyjne Gniewino Sp. z o.o. ul. Sportowa 5; 84-250   Gniewino, Adres e-mail: sekretariat@hotelmistralsport.pl
  • Ofertę należy złożyć w formie papierowej osobiście lub pocztą kurierską lub drogą elektroniczną (w formie plików PDF)  zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Miejsce i termin realizacji:

  • Miejsce realizacji zamówienia: Hotel Mistral, ul. Sportowa 5, 84-250 Gniewino
  • Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od momentu podpisania umowy do 5 miesięcy

********************************************************************************

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - KLIKNIJ TUTAJ