Wlodzimierz Lubanski in front of the reception, in a lobby of the Mistral Sport Hotelu in Gniewino
Włodzimierz Lubański, Zbigniew Boniek oraz Zbigniew Walczak - odsłonięcie tablicy pamiątkowej